نام: حسین بلالی

مدرک تحصیلی: مهندسی عمران

 

 

سوابق کاری:

 

شرح وظایف حوزه شهردار:

 

- برنامه ریزی واحدهای حوزه شهردار جهت ایجاد و برقراری نظم و ترتیب و هماهنگی انسجام واحدها

- انجام امور مربوط به حراست اموال،ساختمانها،ماشین آلات،تاسیسات شهرداری طبق دستوالعملهای ابلاغی

- رسیدگی و تحقیق در باره پرونده تخلفاتی که ضمن اجرای فعالیتهای فنی،شهری،اداری،مالی ونظایر آن از طرف کارکنان شهرداری و یا اشخاص دیگر صورت می گیرد و تعیین و تشخیص نوع تخلف و حدود مسئولیت آن و تهیه گزارش ضمن اظهار نظر صریح برای اتخاذ تصمیم از طرف مقامات ذیصلاح.

- انجام مطالعات و بررسی های لازم در زمینه های مختلف اجتماعی،فرهنگی و هنری در جهت ارائه طرحها و برنامه های مورد نیاز برای توسعه فرهنگی.

- اقدام به ثبت اراضی و املاک متعلق به شهرداری در دفاتر ثبت اسناد و املاک و تثبیت مالکیت شهرداری بر کلیه املاک و مستحدثات متعلق به شهرداری برابر مقررات و تنظیم دفاتر خاص املاک.

- پیگیری و تنظیم لوایح دفاعی و ارایه آن به دعاوی و مراجع قانونی ذیربط و دفاع از حقوق حقه شهرداری در مراجع مذکور.

- برنامه ریزی به منظور ایجاد بانک اطلاعاتی آماری جامع،به روز و کارآمد شهرداری و سازمانهای وابسته

- انجام سایر وظایف محوله