حاج ملامحمد نصیر
حاج ملا محمد نصیر بن حاج علی اشرف در بشرویه تولد یافته و در محضر علمای بشرویه به تحصیل علم پرداخت. سپس عازم کربلا گردید و مدتی در محضر علمای کربلا کسب فیض نموده و به وطن اصلی خود (بشرویه) بازگشت. آنچه که ما را به عظمت و بزرگی ایشان راهنمایی می کند وجود یک نسخه کتاب زاد المعاد علامه مجلسی است که به خط بسیار زیبای ایشان استنساخ گردیده و هم اکنون در بخش نسخ خطی کتابخانه آستان قدس رضوی موجود است.