محمدبن ملااحمد
محمدامین فرزند ملا احمد از جمله فضلا و دانشمندان اواخر قرن دوازدهم هجری است. وی برادر زاده ملا عبدالله تونی بشروی می باشد که با نوشتن«الرسالته فی الرد علی الرسالته المولی محمد سراب» به تقویت و حمایت از شیوه عموی خود پرداخته است.