دسته: مناقصات و مزایدات
بازدید: 495

 شهرداري بشرويه درنظردارد به استناد تصويب نامه‌ي شماره 103- 97/3/29 شوراي محترم اسلامي شهرجمع آوري،تفکیک و بازيافت پسماندهاي‌خشک شهر بشرویه از کلیه مبادی تولید را برابر شرایط اجرایی شهرداری برای مدت یک سال به متقاضيان واجدصلاحیت واگذار نمايد.

متقاضیان‌ می‌توانند ازمورخه97/07/15 لغایت97/07/24 جهت‌دریافت اسناد مزایده (شرح مشخصات و شروط در اسناد مزایده مندرج است) به‌واحد خدمات‌شهری شهرداری مراجعه یااز طریق‌پرتال شهرداری بشرویه دریافت‌نمایند. و یا جهت کسب اطلاع از شرایط مزایده با شماره تلفن1-05632787200 داخلی 108 (واحد خدمات شهری) تماس حاصل نمایند.

پیشنهادات باید تا پایان وقت‌اداری روز یک‌شنبه مورخ 97/07/29 تحویل دبیرخانه شهرداری شود و شرکت‌کنندگان در مزایده بایستی تضمین شرکت در مزایده را به حساب سپرده شهرداری واریز و یا ضمانت‌نامه بانکی ارائه نمایند. در ضمن شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها مختار بوده و هزینه آگهی به عهده برنده مزایده می‌باشد.

دانلود مدارک مورد نیاز

اسناد مزایده

شرایط عمومی مزایده

برگه پیشنهاد قیمت

تعهد نامه منع مداخله کارمندان

 

 

روابط عمومی شهرداری بشرویه

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی : 137

سامانه پیامک شهرداري : 10005632772200

تلفن ‌های شهرداری : 1--32787200 و 32787211 و 32787157 -056

فکس شهرداری : 05632787110

تلفن روابط عمومی:05632787002

فکس روابط عمومی:05632787110

پست الکترونیک : info@boshrooyeh.ir

آدرس : خراسان جنوبی-شهرستان بشرویه-ابتدای بلوار قائم (عج)

بازدید امروز72
بازدید دیروز110
بازدید هفته1031
بازدید ماه578
کل بازدید231989