به مناسبت هفته کار و کارگر مراسم تقدیر از کارگران شهرداری بشرویه با حضور اعضای محترم شورای اسلامی شهر و معاونت محترم فرمانداری شهرستان بشرویه، نماینده محترم کارگران و بسیج کارگری اداره کار شهرستان بشرویه در محل عمارت کیانی زاده برگزار شد.