دسته: شهر الکترونیک
بازدید: 4597

ادارات سطح شهرستان

نام دقيق اداره نام و نام خانوادگي رئيس اداره آدرس كامل اداره شماره تلفن شماره فكس كد پستي آدرس وب سايت
شبكه بهداشت و درمان دكتر علي حسيني نژاد محبي خراسان جنوبي-بشرويه-بولوار انقلاب ۰۵۶-۳۲۷۷۷۶۰۱ ۰۵۶-۳۲۷۷۷۶۰۵ ۹۷۸۱۶۵۶۷۹۳ boshroyeh.bums.ac.ir
اداره امور مالياتي شهرستان بشرويه عباس واعظيان بشرويه-بلوار انقلاب ۳۲۷۷۲۵۳۱
۳۲۷۷۲۵۳۰-
۳۲۷۷۲۵۳۲
۹۷۸۱۹-۴۳۱۸۵ -
نمايندگي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري بشرويه هاشم اتفاقي خيابان ملاعبداله توني-كوچه مستوفي-روبروي سالن شهيد مفتح ۶۱-۳۲۷۷۷۶۶۰ ۳۲۷۷۷۶۶۱ ۱۷۹۸۹-۹۷۸۱۷  
بنياد شهيد و امورايثارگران شهرستان بشرويه  سيدرضا سعيدي خراسان جنوبي شهرستان بشرويه بلوار انقلاب اسلامي ۵۶۳۲۷۷۲۱۹۹ ۵۶۳۲۷۷۶۱۸۹ ۹۷۸۱۹-۴۳۱۸۱ http://www.isaar.ir
امور آب و فاضلاب روستايي شهرستان بشرويه علي حيدرزاده بلوار جهاد-جنب كميته امداد امام خميني (ره) ۳۲۷۷۷۰۰۴ ۳۲۷۷۷۰۰۵ ۹۷۸۱۶-۸۵۴۶۵ http://boshrooyeh-abfar.ir/
تامين اجتماعي حسين هلالي خيابان ملاعبدالله بشروي روبروي مسجد نخل ۳۲۷۷۰۷۹۱ ۳۲۷۷۰۷۸۸ ۹۷۸۱۷۴۵۶۱۶ skh.tamin.ir
نمايندگي حفاظت محيط زيست  علي يزدان دوست  بشرويه بلواربهشتي جنب آب وفاضلاب  ۳۲۷۷۰۸۲۰ ۳۲۷۷۴۹۷۹ ۹۷۸۱۶۸۳۱۱۹  
             
جمعيت هلال احمر بشرويه عليرضاعارفيان بشرويه بلوار انقلاب روبروي پارك شهر  ۳۲۷۷۲۷۱۱ ۳۲۷۷۶۷۱۱ ۹۷۸۱۶۶۵۳۸۱ helalboshrooyeh.blogfa.com
اداره تعاون كارورفاه اجتماعي بشرويه سيدضياءحسن زاده ميداني بشرويه بلوار جهاد بلوار بهشتي خيابان ايثار ۳۲۷۷۱۲۰۲-۳ ۳۲۷۷۱۲۰۱    
شهرداري بشرويه حسين بلالي بلوار قائم آل محمد ۵۶۳۲۷۷۲۲۰۰ ۵۶۳۲۷۷۱۱۱۰ ۹۷۸۱۶۱۵۹۵۹ www.boshrooyeh.ir
ايستگاه هواشناسي بشرويه مجيد سردار بلوار جهاد سازندگي- جنب آموزش فني و حرفه اي ۳۲۷۷۲۱۸۸ ۳۲۷۷۷۱۰۱ ۸۳۱۱۴-۹۷۸۱۶ www.skhmet.ir
مديريت آموزش و پرورش شهرستان بشرويه عليرضا رضوانيان بلوار قائم آل محمد(عج) ۳۲۷۷۳۳۰۰ ۳۲۷۷۵۳۰۵ ۹۷۸۱۷۸۳۱۷۴ cms.medu.ir/۲۲۶۵
اداره پست بشرويه محمود هادي نژاد خيابان ملاعيدالله بشروي  ۵۶۳۲۷۷۲۰۵۵ ۵۶۳۲۷۷۲۰۵۵ ۹۷۸۱۶۴۳۶۵۴  
مديريت توزيع نيروي برق شهرستان بشرويه  احمدعلي سحرخيز  بشرويه - بلوار انقلاب اسلامي - مديريت توزيع برق بشرويه 
۳۲۷۷۲۷۰۱-
۳۲۷۷۴۳۶۴-اتفاقات(۳۲۷۷۲۷۴۳)
۳۲۷۷۲۷۰۰ ۶۵۹۴۹-۹۷۸۱۶ ندارد 
اداره ثبت احوال شهرستان بشرويه جواد سردار بشرويه-بلوار انقلاب-خانه هاي سازماني شماره ۷ مسكن و شهرسازي ۳۲۷۷۲۴۵۰ ۳۲۷۷۷۴۵۰ ۹۷۸۱۹۴۳۱۹۵ http://boshruyeh.skocr.ir
كميته امداد امام خميني(ره)‌ رمضان برمك بلوار جهاد -جنب اداره آبفاي شهري ۵۶۳۲۷۷۵۵۷۱ ۵۶۳۲۷۷۲۴۳۳ ۹۷۸۱۶۸۳۱۱۵ emdad-kj.ir
مركز آموزش فني و حرفه اي شهرستان بشرويه احمد كمالي انتهاي بلوار جهاد ۵۶۳۲۷۷۷۵۰۳ ۵۶۳۲۷۷۵۴۹۹ ۹۷۸۱۶۸۳۱۱۴ http://boshrooyehtvto.ir
اداره بهزيستي شهرستان بشرويه حسن قلي پور بشرويه بلوار جهاد جهاد ۴كوچه شهيد نظري ۳-۰۵۶۳۲۷۷۶۹۵۱ ۰۵۶۳۲۷۷۶۹۵۱ داخلي۱۸ ۹۷۸۱۶۸۷۵۴۴ http://beh-boshrooyeh.ir/
اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان بشرويه  مهدي ايماني بشرويه . ابتداي بلوار قائم (عج) ۵۶۳۲۷۷۲۵۵۱ ۵۶۳۲۷۷۱۵۵۰ ۹۷۸۱۶۱۷۷۳۵ ---
مديريت جهاد كشاورزي شهرستان بشرويه حسين سرچاهي بشرويه - ابتداي بلوار جهاد - مديريت جهاد كشاورزي ۰۵۶۳۲۷۷۵۰۰۱-۵۰۰۲-۵۰۰۴ ۲۸۴۱    
امور آب و فاضلاب بشرويه محمد حسين بيزادي زاده بشرويه بلوار جهاد- نبش بلوار شهيد بهشتي ۳۲۷۷۳۳۳۰ ۳۲۷۷۴۳۰۰ ۹۷۸۱۶۸۳۱۱۸ http://www.abfa-khj.ir
اداره كتابخانه هاي عمومي بشرويه نرگس روايتي بشرويه-خ ملاعبدا... بشروي- كوچه ۱۵- كتابخانه ملاعبدا... بشروي ۵۶۳۲۷۷۲۵۳۳ ۵۶۳۲۷۷۷۴۷۳ ۹۷۸۱۷۳۲۴۸۶ www.boshpl.ir

ادارت استانی

ردیف تلفن عنوان آدرس
1 32211051 استانداری   خیابان شهید مطهری
2 32445590-4 شرکت آب منطقه ای  بیرجند ، پاسداران 30 ، شرکت آب منطقه ای
3 32213697 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای   بلوار شهدای عبادی ( معصومیه )
4 32342061-2 اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی   خیابان غفاری - نبش غفاری 27 پلاک 15
5 32449824-9 اداره کل اوقاف و امور خیریه   خیابان معلم - تقاطع خیابان خیام و نمایشگاه بین المللی
6 32400094-5 اداره کل بازرسی خیابان توحید توحید 25 پلاک 3
7 32420771 اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خیابان پاسداران نبش پاسداران 30
8 32400070 اداره کل بهزیستی نشانی:استان خراسان جنوبی -بیرجند- معصومیه- انتهای خیابان صنعت و معدن- سایت اداری- اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی ،تلفن 6-4330070(056)
9 32213873 پزشکی قانونی نشانی: بیرجند، خیابان مدرس، انتهای مدرس 4
10 :32236201 اداره کل پست بیرجند،ابتدای بلوار پاسداران
11 32423511-2 اداره کل تأمین اجتماعی خیابان سجادشهر سجاد 8 پلاک 39
12 32405564 اداره کل تربیت بدنی بیرجند - خیابان مفتح - نبش مفتح 27 - اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی
13 32214215-6 اداره کل تعاون روستایی خیابان ارتش
14 32442613-5 اداره کل تعاون شهری خیابان پاسداران بین پاسداران 22 و 24
15 32444456 اداره کل تعزیرات حکومتی بیرجندخیابان معلم-معلم49پلاک10
16 32400050 اداره کل ثبت احوال اداره کل : بیرجند- بلوار صنعت و معدن- مجتمع سایت اداری-
17 32400202 اداره کل ثبت اسناد و املاک خیابان شهداء - نبش شهداء 5 جنب بانک کشاورزی
18 32421560 اداره کل حفاظت محیط زیست آدرس: بیرجند، خیابان شهید محلاتی، پلاک 65،
19 32424570-3 اداره کل بیمه خدمات درمانی خیابان توحید تقاطع 15 خرداد
20 32393000 اداره کل دادگستری خیابان طالقانی ابتدای بلوار شهدای عبادی
21 32233821 اداره کل دامپزشکی خیابان جمهوری اسلامی 2 پشت پارک آزادی
22 32440030-3 اداره کل دیوان محاسبات خیابان مدرس مدرس 50 پلاک 19
23 32238000 اداره کل راه و ترابری بیرجند- انتهای خیابان شهید آوینی- میدان راه و شهرسازی - روبروی صدا و سیما-اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی(ساختمان مرکزی)
24 32237514 اداره کل زندانها و اقدامات تربیتی کیلومتر 15 جاده بیرجند - خوسف
25 32161000 صدا و سیمای مرکز خیابان شهید آوینی بلوار جام جم
26 32212883 سازمان صنایع و معادن ساختمان مرکزی: بیرجند خیابان مطهری روبروی استانداری
27 32323393 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خیابان شهید محلاتی-تقاطع محلاتی و خیابان توحید-اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی
28 32234401-2 اداره کل کمیته امداد امام خمینی ( ره ) خیابان معلم - خیابان قدس غربی- روبروی باشگاه فرهنگیان
29 32238000 سازمان مسکن و شهرسازی بیرجند- انتهای خیابان شهید آوینی- میدان راه و شهرسازی - روبروی صدا و سیما-اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی(ساختمان مرکزی)
30 32227484 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خیابان ارتش نرسیده به سه راه معلم
31 2182113 اداره کل ناحیه انتظامی سابت اداری
32 32325030 اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیزات مدارس خیابان سپیده- سپیده 12( سراب )
33 32400172-3 اداره کل هواشناسی بیرجندبلوار شهدای عبادی- بلوار صنعت و معدن- سایت اداری- اداره کل هواشناسی خراسان جنوبی- صندوق پستی383
34 32342137-9 اداره کل حمل و نقل وپایانه های بیرجند: خیابان غفاری - نبش غفاری 25
35 32341453 سازمان بازارچه های مرزی غقاری خیابان یاس
36 32420445 سازمان بازنشستگی کشوری مدیریت خیابان غفاری غفاری 24 پلاک 53
37 32449991 اداره کل تبلیغات اسلامی خیابان مدرس میدان سوم روبروی پارک توحید
38 32227101 سازمان جهاد کشاورزی   ساختمان شماره یک بیرجند-بلوارکشاورز-سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی
39 32420022 اداره کل حج و زیارت خیابان مدرس - بیست متری سوم شرقی پلاک 81
40 3221006-8 اداره کل حمل و نقل و پایانه های خیابان غفاری نرسیده به دانشگاه آزاد
41 32236581 مرکز آموزش صنایع دستی خیابان شهید بهشتی شهید بهشتی 13
42 32442320 سازمان ملی جوانان خیابان پاسداران پاسداران 56 پلاک 33
43 32220901 سازمان نظام پزشکی خیابان طالقانی 18
44 32400115-7 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی   بلوارصنعت ومعدن- سایت اداری - اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی
45 32424172 حوزه هنری   استان خراسان جنوبی - بیرجند خیابان توحید- نبش میرزا کوچک خان جنگلی شرقی - پلاک 30 - حوزه هنری
46 32400140 سازمان امور اقتصادی و دارایی  بیرجند- بلوار صنعت ومعدن سایت اداری استان
47 32392000-1 شرکت گاز   بیرجند ، سایت اداری ، بلوارپیامبر اعظم (ص) ، ابتدای خیابان شهدای نیروی انتظامی
48 32420202-5 اداره کل آموزش و پرورش   بلوار معلم-چهارراه بهداری

 

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی : 137

سامانه پیامک شهرداري : 10005632772200

تلفن ‌های شهرداری : 1--32787200 و 32787211 و 32787157 -056

فکس شهرداری : 05632787110

تلفن روابط عمومی:05632787002

فکس روابط عمومی:05632787110

پست الکترونیک : info@boshrooyeh.ir

آدرس : خراسان جنوبی-شهرستان بشرویه-ابتدای بلوار قائم (عج)

بازدید امروز4
بازدید دیروز203
بازدید هفته517
بازدید ماه2812
کل بازدید420431