دسته: سرخط آخرین خبرها
بازدید: 92

شهرداري بشرویه به استناد مصوبه شماره153مورخ 1402/06/27 شوراي محترم اسلامي شهر در نظر دارد نسبت به فروش یک دستگاه بیل بکهو ازطريق مزايده كتبي و با مشخصات و شرایط ذیل اقدام نمايد.

                   مشخصات و شرایط ذیل

نوع دستگاه

سال ساخت

مدل

سوخت

قیمت پایه کارشناسی

5 درصد سپرده

بیل بکهو

1386

TDL130

گازوئیل

11.800.000.000 ریال

590.000.000 ریال

متقاضيان می‌توانند از تاریخ انتشار آگهی مزایده باتوجه به شرایط مزایده پیشنهادات خود را درقالب اسناد شرکت در مزایده تکمیل و در پاکت سربسته به همراه سپرده تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1403/03/20 به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند.

پیشنهادات واصله راس ساعت 10 روز دوشنبه مورخ 1403/03/21 با حضور اعضاء محترم کمیسیون معاملات شهرداری باز و قرائت خواهد شد.

شروط:

1)برنده مزایده کسی خواهد بود که بالاترین مبلغ پیشنهادی را ارائه نماید.

2)متقاضیان میبایست 5درصد قیمت پایه (پانصدو نود میلیون ریال)را به صورت ضمانت نامه بانکی و یا واریز وجه به  حساب سپرده 0106080430003 شهرداري بشرويه نزد بانك ملي شعبه بشرويه واریز و فیش مربوطه را بهمراه مدارک ضمیمه نماید.

4) برنده مزایده میبایست پس از انجام مزایده و ابلاغ قانونی حداکثر ظرف مدت 7روز نسبت به واریز مبلغ بیل بکهو اقدام در غیر اینصورت تضمینات سپرده وی به نفع شهرداری ضبط و با نفر دوم براساس آیین نامه مالی شهرداریهای کشور و قانون معاملات دولتی اقدام خواهد شد.

5)به‌پیشنهادهای‌مخدوش،فاقدفیش واریزی، مشروط، مغایر با آگهی و فاقد امضاء ترتیب اثر داده نخواهد شد.

6)تمامی هزینه‌های ،آگهی مزایده،کارشناسی و سایر هزینه‌های متعلقه برعهده برنده مزایده خواهد بود.

7)سایر شروط اعلام نشده براساس آیین نامه مالی شهرداریهای کشور و قانون معاملات دولتی خواهد بود.

8) شهرداری در رد یا قبول پیشنهادهای واصله مختار است.

9)سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است.ومتقاضیان می‌توانند جهت دریافت اسناد مزایده به شهرداری مراجعه یا از سایت شهرداری بشرویه به نشانی www.boshrooyeh.ir دریافت نمایند جهت کسب اطلاعات‌بیشتر در ساعات اداری به شهرداری مراجعه و یا با شماره تلفن 32787200 داخلی115 تماس حاصل نمایند./

لینک دانلود اسناد

 

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی : 137

سامانه پیامک شهرداري : 10005632772200

تلفن ‌های شهرداری : 1--32787200 و 32787211 و 32787157 -056

فکس شهرداری : 05632787110

تلفن روابط عمومی:05632787002

فکس روابط عمومی:05632787110

پست الکترونیک : info@boshrooyeh.ir

آدرس : خراسان جنوبی-شهرستان بشرویه-ابتدای بلوار قائم (عج)

بازدید امروز3
بازدید دیروز203
بازدید هفته516
بازدید ماه2811
کل بازدید420430